ตัวเจาะกระเพาะโค ด้ามเหล็ก ขนาด 16 เซนติเมตร

รหัสสินค้า: BO-FA-036-IW4F

สถานะสินค้า: มีสินค้าที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿400.00 บาท
จำนวน:
CONTACT

เขียนแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง
ต่ำสุด           สูงสุด