OPTIM-I.A. อ๊อฟติม-ไอ.เอ.ระยะเวลาปานกลาง 1-5 วัน

รหัสสินค้า: Item Code

สถานะสินค้า: มีสินค้าที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿0.00 บาท
จำนวน:
CONTACT

ตัวเลือกอื่นๆ

* สารเลี้ยงน้ำเชื้อ:

ลักษณะทางเทคนิค
 
 • ปราศจากโปรตีนอัลบูมินจากซีรั่มของโค 
 • สารเพิ่มปริมาณของมากาปอร์ ไม่มีสารโปรตีนที่ได้จากสัตว์ (ปราศจากโปรตีนอัลบูมินจากซีรั่มโค) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 • สารเพิ่มปริมาณมากาปอร์มีสารปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นไปตาม European Directive 90/429 EECมีอำนาจควบคุมการแลกเปลี่ยนน้ำเชื้อระหว่างประเทศ 
 • มีสารปฏิชีวนะออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด สามารถปกป้องตัวอสุจิ
 • ซองอลูมิเนียม สะดวกในการเก็บรักษา และการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

ผ่านการรับรองคุณภาพ

              มากาปอร์ได้รับการรับรองจาก AENOR สอดคล้องกับระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ UNE-EN-ISO 9001:2000 โดยดูแลการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การกระจาย และจำหน่ายสารถนอม-เพิ่มปริมาณน้ำเชื้อในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสุกร

สามารถตรวจสอบย้อนกลับอย่างสมบูรณ์ทั้งกระบวนการ

 • มากาปอร์มีการควบคุม และตรวจสอบภายในทุกขั้นตอนการผลิต และการเก็บรักษา
 • มากาปอร์มีกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
 • มากาปอร์รับประกัน สารเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อทั้งหมดที่จำหน่าย
 • วัตถุดิบทุกชนิดในกระบวนการผลิตสารเพิ่มปริมาณได้รับการรับรองทางเภสัชวิทยา หรืออุตสาหกรรมอาหาร

ข้อควรระวัง

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บซองที่ยังไม่ได้เปิด ในที่เย็น และแห้ง ไม่ถูกแสง

     วิธีการใช้ : เพื่อให้ได้ค่า osmolality ที่เหมาะสม ควรละลายในน้ำกลั่น หรือน้ำคุณภาพ type ||  ปริมาตร 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 37°C คนอย่างสม่ำเสมอให้เข้ากัน
 
วิจัย + พัฒนา + นวัตกรรม
 • มีการวิจัย และปรับปรุงสารเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพของมากาปอร์ 
 • มากาปอร์ร่วมกับโครงการวิจัย EUREKA และ CDTI กับมหาวิทยาลัยในสเปน และนานาชาติ 
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา และผลิตสารเพิ่มน้ำเชื้อ

ขนาดบรรจุ

ซองขนาด 1 ลิตร, 5 ลิตร, และ 100 ลิตร

 มีเครือข่ายการขายทั่วโลก

ผลิตโดยบริษัทมากาปอร์ ประเทศสเปน และมีเครือข่ายการขายทั่วโลก

เขียนแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง
ต่ำสุด           สูงสุด