checking

#คำสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า รหัสพัสดุ สถานะการจัดส่ง
169 เอกลักษณ์ ET224049922TH จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
162 นายปราโมทย์ ET043764969TH จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
144 กริชชัย ER690696932TH จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
125 ภัทรวรรณ ER599873535TH จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
121 ภวินทฺ์ ER599814792TH จัดส่งเรียบร้อยแล้ว