ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน เนื่องจากระบบจะลบคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อคืนสินค้าเข้าสต๊อก หากมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อเรา

2. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการให้ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ หรือเปลี่ยนที่อยู่

3.  สินค้าจะจัดส่งหลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการชำระเงิน กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

4. กรณีที่ได้รับสินค้าในแพคเกจที่สมบูรณ์ดี แต่พบว่าสินค้ามีปัญหา กรุณาติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสินค้า ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่ได้รับการแจ้งหลังจากเวลา ที่กำหนด