เกี่ยวกับเรา

   

เราก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 แห่งความสำเร็จ พร้อมกับลูกค้าทุกท่าน


   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างสูง ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ในการสรรหาสินค้า บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ องค์กรหน่วย งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลา 12 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางธุรกิจสมหวังดังปรารถนาของเจ้าของธุรกิจ

ธุรกรรมที่เราได้พัฒนามาตลอดระยะเวลา 12 ปี มีดังต่อไปนี้

   1. เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ผสมเทียมสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับฟาร์มสัตว์ จากบริษัทชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ
   2. นำเข้า พันธุกรรมสัตว์ สัตว์มีชีวิต น้ำเชื้อสด น้ำเชื้อแช่แข็ง และตัวอ่อนของสัตว์ จากฟาร์มชั้นนำในด้าน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการส่งออกพันธุกรรมสัตว์ในประเทศไปยังต่างประเทศ
   3. ช่วยส่งเสริมในการบริหารจัดการฟาร์ม องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้บรรลุ ประสิทธิภาพ และผลตอบแทนสูงสุด โดยทีมงานวิชาการ ที่ปรึกษาจากในประเทศ และต่างประเทศ

   เพื่อความยั่งยืนในความสำเร็จของลูกค้า จึงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ไปกับลูกค้าทุกท่าน

   ดังนั้น เราจึงได้จัดทำคู่มือสินค้า และบริการ เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้า กว่า 1,000 รายการ ที่ผลิตในประเทศ และต่างประเทศ หากท่านต้องการติดต่อเรา เพื่อคำแนะนำ ติชม ตอบข้อสงสัย หรือต้องการบริการใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที

   สุดท้ายนี้ กระผมในนามตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด และพนักงานทุกท่าน ขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุน สินค้า และบริการ ของเราอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมจะร่วมคิด ร่วมทำ จัดหาสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพสูง ราคายุติธรรม บริการท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุน ในความสำเร็จของท่าน ตลอดไป