การคืนสินค้า

หากท่านต้องการคืนสินค้า กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ให้สมบูรณ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ข้อมูลสินค้าและเหตุผลในการคืนสินค้า

* เหตุผลในการคืนสินค้า:

ท่านได้เปิดสินค้าแล้วใช่หรือไม่:

หากมีตำหนิ หรือ อื่นๆ โปรดระบุ:

กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็นด้านล่างนี้: