ออโต้คอลเลคท์ หุ่นรีดน้ำเชื้อสุกร ระบบช่วยรีดน้ำเชื้อสุกร มากาปอร์

รหัสสินค้า: SW-CO-014-IW2B

สถานะสินค้า: มีสินค้าที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿35,000.00 บาท
จำนวน:
CONTACT

ความสามารถในการผลิต

ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยลดปริมาณงานที่ต้องใช้แรงงานของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มจำนวนการรีดน้ำเชื้อ

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ลดแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

ถูกหลักสุขอนามัย

จะช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนแบคทีเรีย ระบบการรีดน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ เป็นการแก้ปัญหาเรื่องสุขอนามัยได้ดีที่สุด

ความเป็นสากล

สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพ่อพันธุ์สุกรทุกสายพันธุ์


เขียนแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง
ต่ำสุด           สูงสุด