สเปรย์ บอร์เมท - Boar mate

รหัสสินค้า: SW-FA-009-IW3F

สถานะสินค้า: มีสินค้าที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿380.00 บาท
  • 10 หรือ มากกว่า ฿374.55 บาท
จำนวน:
CONTACT

บอร์ เมท ขนาด 80 มิลลิลิตร

(1)   เพื่อกระตุ้นแม่พันธุ์ขณะการผสมเทียม และใช้ตรวจการเป็นสัดผู้ใช้ยืนห่างจากตัวแม่พันธุ์ประมาณ 60 ซม. ฉีดสเปรย์ลงบนจมูกแม่พันธุ์ประมาณ 1 วินาที

(2)   เพื่อเพิ่มการกำหนัดของพ่อพันธุ์สุกร รวมทั้งพ่อพันธุ์สุกรที่ก้าวร้าวหรือใช้ฉีดที่หุ่นรีดน้ำเชื้อ เป็นการกระตุ้นพ่อพันธุ์สุกรหนุ่มในการฝึกรีดน้ำเชื้อ

เขียนแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง
ต่ำสุด           สูงสุด