น้ำปราศจากไอออน ขนาด 20 ลิตร

รหัสสินค้า: SW-EV-117-LW1A

สถานะสินค้า: มีสินค้าที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿450.00 บาท
จำนวน:
CONTACT

น้ำปราศจากไอออน  ขนาด 20 ลิตร

สำหรับใช้เจือจางสารเลี้ยงน้ำเชื้อสุกร ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมในการรักษาเซลล์อสุจิ เพื่อคุณภาพของน้ำเชื้อที่ดีกว่า

น้ำปราศจากไอออน คุณภาพสูง ผลิตโดยเทคโนโลยีล่าสุดด้วยระบบ Reverse osmosis, Ion-exchange resin and Ultraviolet มีค่า Conductivity ณ. จุดผลิต < 2 µs / cm   ทำให้น้ำปราศจากไอออน มีคุณภาพสูงกว่าค่าที่กำหนดใน ACS (The american chemical society) และ มอก. 1287-2538 ชั้นคุณภาพ 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณภาพน้ำกลั่นสำหรับ Reagent grade water purification ในห้องปฏิบัติการ และ ค่ากำหนดในมาตรฐาน มอก. 19-2536

เขียนแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง
ต่ำสุด           สูงสุด